Projekat “Meteorologija u školama”

Udruženja meteorologa u BiH u saradnji sa 5 osnovnih škola sa područja općine Centar krenulo je u projekat “Meteorologija u školama” koji je finansiran od strane općine Centar.
Cilj projekta je popularizacija meteorologije i unapređenje znanja u oblasti meteorologije i saradnja sa 5 osnovnih škola  na  području općine Centar: OŠ „ISAK SAMOKOVLIJA“,OŠ „HASAN KIKIĆ“,OŠ“MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“, OŠ „SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ“OŠ „SAFVET BEG BAŠAGIĆ“.
U projektu su uključeni članovi Udruženja meteorologa u BiH, nastavnici i učenici iz gore navedinih škola. U okviru projekta predviđena je kupovina setova meteoroloških instrumenata koja će biti raspoređena po školama. Ovaj projekat je zamišljen samo kao početak jednog procesa promocije i poplarizacije meteorologije koji ima za cilj podizanje svijesti učenika osnovnih škola o ulozi i značaju meteorologije u našem društvu.

plakat projekta

Be Sociable, Share!